Forum

Lëtzebuergesch English  
forum E-learning Apps Wat fir eng Apps géifs du dir op oli.lu wënschen? (5 posts)

Joined November 19, 2011 5 forum posts

add to friends
oliteam - november 21, 2011

Wat fir eng Apps géifs du dir op oli.lu wënschen?

Wanns du Iddiën fir nei Apps hues, oder wanns du dir eng bestëmmten App wënschs, da schreif dat w.e.g. an dësem Beräich!

Joined October 18, 2011 2 forum posts

add to friends
lucaa - march 5, 2012

Fliegerapp wer ganz netzslech Merci !

Joined October 18, 2011 8 forum posts

add to friends
joanac - march 24, 2012

nee dat net lucaa!

Joined June 02, 2012 2 forum posts

add to friends
alex1234 - january 23, 2013

eng app fir appen ze machen wär och net schlecht

add to friends
ivan860z - january 11, 2018

app fir apps ze machen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

😁 ,  ,😁

 ,  , ,😁 ,  , ,

forum E-learning Apps Wat fir eng Apps géifs du dir op oli.lu wënschen? (5 posts)